Lege-oharra

Webgune hau eta webgunean argitaratutako edukiak Arotzgi Gipuzkoako Arotz Taldearen eta Lanekiren jabetzakoak dira, besterik adierazten ez bada. Alabaina, webgunearen diseinua eta alderdi grafikoa Elhuyarrenak dira, eta ezingo da erabili honen baimen edo oniritzirik gabe.

Webgunea erabiltzeko baldintzak

Webgunearen bidez erabiltzaileak bere datuak eman behar baditu, erabiltzailea izango da informazio egiazkoa eta legezkoa ematearen arduraduna. Erabiltzaile-izena eta pasahitza ematen bazaizkio, horiek arduraz erabili beharko ditu eta isilpean gorde, zerbitzu berezietarako dituen abantailez modu egokian baliatu ahal dadin.

Oro har, webguneko edukiak arduraz, zuzen eta legeari jarraiki erabiltzeko betebeharra du erabiltzaileak, besteak beste, edukiak merkataritza-xedeetarako ez erabiltzeko, edukiak ez aldatzeko eta fede onaren aurkako jardueretan ez erabiltzeko.

Jabetza intelektual eta industriala

Arotzgi eta Laneki elkarteen jabetzako edukia Creative Commons lizentziapean dago, “Aintzatespen – Ez Komertzial – Obra Eratorririk gabeko (by-nc-nd)” lizentzia.

Aintzatespena (Attribution): Lizentziak baimendutako obraren edozein ustiapenetan jatorrizko egilea nor den aitzatetsi edo aitortu beharko da.

Ez Komertziala (Non commercial): Obraren ustiapena erabilpen ez komertzialetara mugatua dago.

Obra Eratorririk Gabe (No Derivate Works): Obra ustiatzeko baimenak ez dakar obra eratorri bat sortzeko eraldaketa eskubiderik.