aprieto

  
  • sin.gato regulable; sargenta
  • eu sarjenta; arotz katu